Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
Loftahammars skola.

Loftahammars skola

Loftahammars skola har idag cirka 50 elever uppdelade på tre grupper, förskoleklass och årskurs 1- 2, årskurs 3-4, årskurs 5-6. Fritidshemmet har cirka 30 barn inskrivna. Loftahammars skola är centralt placerad i Loftahammar, i den norra kommundelen, med skogen och havet runt knuten.

Personalgruppen på skolan består av lärare, fritidspedagog och lärarassistent. Vissa dagar kommer musik-, slöjd- och idrottslärare från andra skolor och undervisar elevgrupperna. Det finns också en specialpedagog knuten till skolan.

Vi är en skola där alla känner varandra och bryr sig om varandra. I Loftahammars skola och fritidshem vill vi alltid sätta eleven i centrum. Tillsammans jobbar vi för att skapa de bästa förutsättningarna för en positiv utveckling för varje elev. Det pedagogiska arbetet genomsyras av kommunens vision: Kompetens för livet! Lust att lära - rätt att lyckas!

Elever och personal har tillgång till biblioteket i Loftahammar. Det ligger på skolområdet och eleverna besöker det regelbundet och lånar böcker, får boktips och hjälp med material till skolarbetet.

I Loftahammar finns en föräldraförening och en stiftelse för barn och ungdomar i Loftahammars skola och förskola. Både föreningen och stiftelsen är aktiva och ger mycket stöd till verksamheten.

Sidan senast granskad den 16 maj 2024