Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Fritidshem och fritidsklubb

Fritidshemmet Skattkistan ligger i samma byggnad som skolan och förskolan. Skolgården inbjuder till olika typer av lekar för alla elever som vistas i fritidshemmet.

Skolan och fritidshemmet arbetar aktivt för att alla elever ska lära känna varandra. Fritidshemmet kompletterar skolan på olika sätt och genom olika aktiviteter. Vi, på Skattkistan, är ute och rör på oss varje dag, men har även tillgång till en idrottssal.

Sidan senast granskad den 16 juli 2020