Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Dataskyddsförordningen, hantering av personuppgifter (GDPR)

Din integritet är viktig för oss i Västerviks kommun. Här beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter.

Varifrån hämtas dina personuppgifter?

Oftast hämtar vi uppgifter direkt från dig. Ibland kan vi ta emot, komplettera och behandla personuppgifter från exempelvis myndigheter.

Så använder kommunen dina personuppgifter

Västerviks kommun behandlar dina uppgifter för olika ändamål. Vi behöver till exempel ditt personnummer och fastighetsbeteckning för att hjälpa dig med bygglovsansökan.

Vårt syfte med att behandla dina personuppgifter är att kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig som medborgare, till exempel erbjuda skolgång eller försörjningsstöd.

Västerviks kommun delar endast ut dina personuppgifter om vi är skyldiga till det enligt lag eller om vi fått ditt medgivande till det. Däremot är alla mejl och allmänna handlingar som skickas in till oss offentliga handlingar. Det innebär att vi måste lämna ut uppgifter om någon begär det.

Känsliga uppgifter kan i vissa fall sekretessprövas. Om uppgifterna blir sekretessbelagda så lämnas de inte ut. Det kan till exempel vara anmälan om att barn far illa, testresultat i rekryteringar och andra känsliga uppgifter.

Så länge lagras dina personuppgifter

Västervik kommun har dokumenthanteringsplaner som anger hur länge vi sparar personuppgifter. Det finns också lagar som styr hur länge uppgifter ska sparas, till exempel arkivlagen och socialtjänstlagen.

Dataskyddsombud

Varje nämnd i kommunen har ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudets uppgift är bland annat att vara kontaktperson för dig som registrerad.

Socialnämndens dataskyddsombud är Maria Uppman
maria.uppman@vastervik.se, 010-355 52 92.

Barn- och utbildningsnämndens dataskyddsombud är Birgitta Aldebert
birgitta.aldebert@vastervik.se, 010-355 42 17.

Kommunstyrelsens dataskyddsombud är Mikael Åskog
mikael.askog@vastervik.se, 010-355 40 13

Överförmyndarnämndens dataskyddsombud är Mikael Åskog
mikael.askog@vastervik.se, 010-355 40 13

Valnämndens dataskyddsombud är Mikael Åskog
mikael.askog@vastervik.se, 010-355 40 13

Miljö- och byggnadsnämndens dataskyddsombud är Angelika Idberg
angelika.idberg@vastervik.se, 010-35
5 48 20.

För information om de kommunala bolagens dataskyddsombud hänvisar vi till respektive bolags hemsida:

Läs mer på Västerviks miljö och energis hemsida

Läs mer på Västerviks bostads AB:s hemsida

Sidan senast granskad den 29 april 2024