Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Hantering av personuppgifter

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Din integritet är viktig för oss i Västerviks kommun. Här beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter.

Varifrån hämtas dina personuppgifter?

Oftast hämtar vi uppgifter direkt från dig. Ibland kan vi ta emot, komplettera och behandla personuppgifter från exempelvis myndigheter.

Så använder kommunen dina personuppgifter

Västerviks kommun behandlar dina uppgifter för olika ändamål. Vi behöver till exempel ditt personnummer och fastighetsbeteckning för att hjälpa dig med bygglovsansökan.

Vårt syfte med att behandla dina personuppgifter är att kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig som medborgare, till exempel erbjuda skolgång eller försörjningsstöd.

Västerviks kommun delar endast ut dina personuppgifter om vi är skyldiga till det enligt lag eller om vi fått ditt medgivande till det. Däremot är alla mejl och allmänna handlingar som skickas in till oss offentliga handlingar. Det innebär att vi måste lämna ut uppgifter om någon begär det.

Känsliga uppgifter kan i vissa fall sekretessprövas. Om uppgifterna blir sekretessbelagda så lämnas de inte ut. Det kan till exempel vara anmälan om att barn far illa, testresultat i rekryteringar och andra känsliga uppgifter.

Så länge lagras dina personuppgifter

Västervik kommun har dokumenthanteringsplaner som anger hur länge vi sparar personuppgifter. Det finns också lagar som styr hur länge uppgifter ska sparas, till exempel arkivlagen och socialtjänstlagen.

Dataskyddsombud

Varje nämnd i kommunen har ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudets uppgift är bland annat att vara kontaktperson för dig som registrerad.

Socialnämndens dataskyddsombud är Maria Uppman
maria.uppman@vastervik.se, 0490-25 52 92.

Barn- och utbildningsnämndens dataskyddsombud är Birgitta Aldebert
birgitta.aldebert@vastervik.se, 0490-25 42 17.

Kommunstyrelsens dataskyddsombud är Mikael Åskog
mikael.askog@vastervik.se, 0490-25 40 13

Överförmyndarnämndens dataskyddsombud är Mikael Åskog
mikael.askog@vastervik.se, 0490-25 40 13

Valnämndens dataskyddsombud är Mikael Åskog
mikael.askog@vastervik.se, 0490-25 40 13

Miljö- och byggnadsnämndens dataskyddsombud är Angelika Idberg
angelika.idberg@vastervik.se,
0490-25 48 20.

För information om de kommunala bolagens dataskyddsombud hänvisar vi till respektive bolags hemsida:

Läs mer på Västerviks miljö och energis hemsida

Läs mer på Västerviks bostads AB:s hemsida

Sidan senast granskad den 6 augusti 2019
Innehållsansvarig: Phia Bergdahl

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.