Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

En expansiv period

I början av 1900-talet har Västerviks invånarantal vuxit rejält. Flera offentliga byggnader och småindustrier kommer också till under den här tiden.

Perioden 1890 till 1920 tillhör de mera expansiva i Västerviks historia. Invånarantalet 1890 var 6872 och 1920 11889. Bland de offentliga byggnader som tillkommer kan nämnas Nya kyrkan, idag kallad S:t Petri (1905), navigationsskolan (1902), varmbadhuset (1910), saluhallen (1911) och posthuset (1912).

Bland bostadshus kan nämnas Kvarnströmska huset, ritat av västerviksfödde Gustaf de Frumerie. Han ritar även Marieborgsskolan, klar 1913. Ett tidigt varuhus är det Enanderska, som står klart 1908.

I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet ökar småindustrierna. Bland annat startas flera stenindustrier i staden. Först ut är de danska bröderna Schannong. Sedan kommer C.J. Flinks och J Ahlins stenhuggerier till. 

1890 finns 15 fabriker i Västervik. Det är:

 • två boktryckerier
 • två färgerier
 • en holländsk väderkvarn
 • en mössfabrik
 • ett skeppsvarv
 • två stenhuggerier
 • en kemisk-teknisk fabrik
 • en tvålfabrik
 • en valskvarn
 • en maskinfabrik
 • en urfabrik
 • en vattenfabrik.

Fler fabriker kommer till. Senare startas en träförädlingsfabrik, ett glasbruk och en mekanisk verkstad med gjuteri.

Sidan senast granskad den 13 mars 2018