Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Så ska kommunens lekplatser bli bättre

Kontakt kring lekparker

Har du frågor om skötsel eller vill göra en felanmälan kan du kontakta Västervik Miljö & Energi:s kundservice på telefon 0490-25 70 50 eller via e-post miljoenergi@vastervik.se

Har du frågor om planering eller annat som rör lekparker kontakta stadsarkitekt Ulla-Britta Stävmark Andersson på telefon 0490-25 48 30 eller via e-post ulla-britta.stavmark@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Enheten för samhällsbyggnad har granskat lekplatserna i Västerviks kommun. Utredningen visar att många behöver rustas upp och kompletteras. Enheten har därför tagit fram en strategi för hur lekplatserna ska bli bättre.

Det är Västervik Miljö & Energi som sköter lekparkerna, på uppdrag från kommunen. Det finns också andra lekplatser, men de tillhör olika bostadsrättsföreningar, skolor, förskolor eller något bostadsbolag.

Kommunens alla 40 lekplatser har besöktes och dokumenterats. Under arbetet med utredningen framgick att många lekparker har stora brister. De är hårt slita och underhållet eftersatt. Olämplig lekutrustning har tidigare tagits bort utan att ersättas med något nytt. Några lekplatser används inte längre, eller ligger gömda i växtlighet.

Utifrån det insamlade materialet har enheten för samhällsbyggnad tagit fram en strategi för framtiden. Den bygger på tre typer av lekplatser, med var sitt basutbud av lekutrustning:

  • Närlekplats för barn från ett till sex år. Närlekplatsen ska erbjuda minst tre lekvärden, klättra, gunga och leka med.
  • Stadsdelslekplats för barn från ett till tolv år. En stadsdelslekplats ska ha samma lekvärden som närlekplatsen, men även möjlighet till någon form av bollaktivitet och utrustning för balans.
  • Generationspark är en lekplats med lekutrustning och träningsredskap för alla åldrar.

I strategin ingår att några nya lekplatser kommer till och att några läggs ned om det till exempel finns en lekplats som ligger i nära anslutning till en annan som har bättre förutsättningar.

Kartan visar vad som planeras för de olika lekplatserna.

Teckenförklaring

Sidan senast granskad den 3 juli 2017
Innehållsansvarig: Anders Östlund

Kontakt kring lekparker

Har du frågor om skötsel eller vill göra en felanmälan kan du kontakta Västervik Miljö & Energi:s kundservice på telefon 0490-25 70 50 eller via e-post miljoenergi@vastervik.se

Har du frågor om planering eller annat som rör lekparker kontakta stadsarkitekt Ulla-Britta Stävmark Andersson på telefon 0490-25 48 30 eller via e-post ulla-britta.stavmark@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun