Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
Brunvit hud med vårdhundstäcke.

Vårdhund på remiss

På kommunens verksamheter för äldre och funktionsnedsatta arbetar vårdhundarna Osse och Ticko tillsammans med sin hundförare Anna.

En vårdhund är en hund som är specialutbildad för att arbeta inom vården. Hundarna och deras hundförare är utbildade vårdhundsteam.

Hunden har tillsammans med sin förare till uppgift att stärka den enskildes förmågor och bidra till ökad aktivitet.

Arbetet kan delas in i olika områden:

  • Att lugna den som är orolig.
  • Stimulera till medverkan när den enskilde inte vill eller kan delta i den dagliga omvårdnaden eller rehabiliteringen.
  • Motivera till ökad aktivitet.
  • Vara en social stimulans.

Det kan handla om att träna allt från tal, minne, motorik till att komma ut på promenader.

Allt arbete med vårdhund sker utifrån riktlinjer som tagits fram i kommunen. Där tas bland annat hänsyn till hygien, smitta och allergier.

Träffar med hund sker utifrån remiss från sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut.

Insatsen är tidsbegränsad.

Vårdhundsteamet arbetar under tystnadsplikt.

Sidan senast granskad den 6 maj 2024