Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS - Västerviks kommun
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska

Kommunal hälso- och sjukvård

Monia Ålstam
0490-25 52 46
monia.alstam@vastervik.se

Skolhälsovård

Mona Wiman
0490-25 44 54
mona.wiman@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Du som vårdas eller behandlas av Västerviks kommun har rätt till en trygg vård med god kvalitet. Kommunen har två medicinskt ansvariga sjuksköterskor, MAS. En för skolorna och en för omsorgen.

MAS har det övergripande medicinska ansvaret för hälso- och sjukvården i kommunen.

MAS har också ansvar för att se till att det finns säkra rutiner för journalföring och läkemedelshantering och att anmälan av skador sker på rätt sätt.

Sidan senast granskad den 19 mars 2018
Innehållsansvarig: Anneli Wahlin

Kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska

Kommunal hälso- och sjukvård

Monia Ålstam
0490-25 52 46
monia.alstam@vastervik.se

Skolhälsovård

Mona Wiman
0490-25 44 54
mona.wiman@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)