Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR

Du som vårdas eller behandlas av Västerviks kommun har rätt till en trygg vård med god kvalitet. Kommunen har en medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR .

MAR har det övergripande ansvaret för rehabiliteringsinsatser i Västerviks kommun.

MAR har också ansvar för att se till att det finns säkra rutiner för journalföring och hjälpmedelshantering och att anmälan av skador sker på rätt sätt.

Sidan senast granskad den 6 maj 2024