Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Ansvarsfördelning kommun och region

Sjukvård och tandvård är i första hand Regionens ansvar.

Sjukhus, hälsocentraler och folktandvården drivs av Region Kalmar Län. 

Västerviks kommun har ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatserna:

  • För dig som bor på äldreboende.
  • För dig som har en funktionsnedsättning och bor på något av omsorgens boende.
  • För dig som bor hemma och inte kan ta dig till din hälsocentral eller till sjukhuset.
  • När du vistas i kommunens dagverksamheter.
Sidan senast granskad den 6 maj 2024