Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Rehabiliteringsteam, kontaktsida

Hälso- och sjukvårdsverksamheten
Box 22
593 21 Västervik

Rehabiliteringsteam

Arbetsterapeut/Fysioterapeut

Telefontid vardagar 8.00-9.00

Centrum och södra kommunen
0490-25 51 76

Norra kommunen 
0493-216 90

Tf Enhetschef

Åsa Svensson
0490-25 52 47
asa.svensson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

I Västerviks kommun jobbar arbetsterapeuter och fysioterapeuter med rehabilitering.

Vi hjälper dig med rehabilitering

  • på äldreboende
  • på korttidsboende
  • på biståndsbeviljad daglig verksamhet
  • i ditt hem.

Vi hjälper dig med träning, hjälpmedel och intyg för bostadsanpassning. Vi ger handledning till patient, anhöriga och omsorgspersonal.

Vid övriga behov av rehabilitering vänder du dig till Region Kalmar län, Samrehab.

Hemrehabilitering

Om du varit inlagd på sjukhus eller skadat dig kan du behöva hjälp med träning. Hemrehabilitering innebär att du kan få en handledd träningsperiod i ditt hem. Fokus ligger på att du ska klara dina vardagliga sysslor i hemmet och att du ska känna dig trygg i att bo kvar hemma. Vi planerar gemensamt din träningsperiod och sätter upp mål för vad du vill uppnå.  En träningsperiod pågår vanligtvis i 4-8 veckor.

I hemrehabteamet jobbar arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Om du har hjälp från hemtjänsten är de ofta delaktiga i rehabiliteringen.

I hemrehabilitering utgår man i möjligaste mån från vardagssituationer. Det kan till exempel vara:

  • av- och påklädning
  • matlagning
  • förflyttningssituationer
  • duschsituation.
Sidan senast granskad den 30 oktober 2020
Innehållsansvarig: Anneli Wahlin

Rehabiliteringsteam, kontaktsida

Hälso- och sjukvårdsverksamheten
Box 22
593 21 Västervik

Rehabiliteringsteam

Arbetsterapeut/Fysioterapeut

Telefontid vardagar 8.00-9.00

Centrum och södra kommunen
0490-25 51 76

Norra kommunen 
0493-216 90

Tf Enhetschef

Åsa Svensson
0490-25 52 47
asa.svensson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun