Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Rehabilitering

I Västerviks kommun jobbar arbetsterapeuter och fysioterapeuter med rehabilitering.

Vi hjälper dig med rehabilitering

  • på äldreboende
  • på korttidsboende
  • på biståndsbeviljad daglig verksamhet
  • i ditt hem.

Vi hjälper dig med träning, hjälpmedel och intyg för bostadsanpassning. Vi ger handledning till patient, anhöriga och omsorgspersonal.

Vid övriga behov av rehabilitering vänder du dig till Region Kalmar län, Samrehab.

Hemrehabilitering

Om du varit inlagd på sjukhus eller skadat dig kan du behöva hjälp med träning. Hemrehabilitering innebär att du kan få en handledd träningsperiod i ditt hem. Fokus ligger på att du ska klara dina vardagliga sysslor i hemmet och att du ska känna dig trygg i att bo kvar hemma. Vi planerar gemensamt din träningsperiod och sätter upp mål för vad du vill uppnå.  En träningsperiod pågår vanligtvis i 4-8 veckor.

I hemrehabteamet jobbar arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Om du har hjälp från hemtjänsten är de ofta delaktiga i rehabiliteringen.

I hemrehabilitering utgår man i möjligaste mån från vardagssituationer. Det kan till exempel vara:

  • av- och påklädning
  • matlagning
  • förflyttningssituationer
  • duschsituation.
Sidan senast granskad den 6 maj 2024