Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Korttidsboende för äldre

Du kan få bo på korttidsboende om du tillfälligt inte kan bo i ditt hem.

Du kan få plats på korttidsboende:

  • Om du behöver träning för att kunna bo i ditt hem igen.
  • Om det behövs mer tid för att utreda vilken hjälp du behöver i framtiden.
  • Om det behövs vård i livets slut.

Ansökan och frågor

Kontakta handläggare på utredningsenheten om du vill ansöka eller har frågar om korttidsboende. Korttidsboende beviljas alltid en begränsad tid.

Vad kostar det?

Information om kostnader för korttidsboende hittar du under taxor och avgifter.

Sidan senast granskad den 3 april 2024