Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Trygghetsboende

Bostadsbolaget har byggt trygghetsboenden vid Rosavilla, Midgård och Långrevsgatan i Västervik samt vid Åby Herrgård i Gamleby. Om du har fyllt 65 år kan du ställa dig i kö hos Bostadsbolaget. Det finns planer på att bygga fler trygghetsboenden i kommunen.

I ett trygghetsboende finns det lägenheter som är anpassade för äldre. I närheten finns det restaurang eller matsal, gemensamma utrymmen och personal.

Du behöver inget biståndsbeslut för att få bo i ett trygghetsboende. Du ställer dig i kö hos Bostadsbolaget.

Om du behöver stöd i ditt boende kan du ansöka om hemtjänst hos handläggare på utredningsenheten.

Sidan senast granskad den 23 januari 2024