Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Demensboende

På de flesta av kommunens särskilda boenden för äldre finns platser för personer som har en demenssjukdom. På ett särskilt boende finns det personal som kan ge dig stöd dygnet runt.

Du kan få en plats på särskilt boende om du inte kan bo kvar i ditt hem trots det stöd som du kan få där.

Ansökan och frågor

Du ansöker eller frågar om särskilt boende genom att kontakta handläggare på utredningsenheten.

Vad kostar det?

Information om kostnader för särskilt boende hittar du under taxor och avgifter.

Sidan senast granskad den 3 april 2024