Kvinnojour, mansjour - Västerviks kommun
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kvinnojour, mansjour

Socialförvaltningen, kontaktsida

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Om du eller någon närstående är i akut behov av skydd ska du ringa SOS Alarm på telefonnummer 112.

Kvinnojouren Vändela

Du kan vända dig till kvinnojouren Vändela om du är utsatt för hot, våld eller övergrepp.
Kvinnojouren Vändela i Västervik är öppen varje kväll mellan kl. 20.00 och 23.00

Telefon: 070-778 21 90

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsätts för hot och/eller våld. De har öppet dygnet runt och du ringer hit gratis oavsett var du bor. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen. De erbjuder tolkservice på de flesta språk som talas i Sverige.

Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid på uppdrag av regeringen.

Telefonnummer: 020-50 50 50

Nationella mansjouren

Nationella mansjouren är belägen i Stockholm, men ger samtalsstöd åt både män och kvinnor i hela landet via telefon. Hit kan du vända dig med alla slags relationsproblem, umgängesproblem, missbruksproblem, samt problem med aggressioner och våld.

Telefonnummer: 08-30 30 20

Sidan senast granskad den 19 februari 2015
Innehållsansvarig: Linda Andersson

Socialförvaltningen, kontaktsida

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)