Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Socialjour

Socialjour på kvällar och helger

Vi hjälper dig med behov av akuta skyddsåtgärder i svåra sociala situationer! Vi ger dig råd, stöd och praktiskt hjälp i ett akut läge.

Sydostjouren är en gemensam socialjour för Västervik, Borgholm, Emmaboda, Högsby, Kalmar, Karlskrona, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås kommuner. Sydostjouren ansvarar för socialtjänstens uppdrag i de samverkande kommunerna, rörande akut hjälp exempelvis när barn far illa, när någon har ett behov av omedelbar hjälp för sitt missbruk eller någon på grund av våld i nära relation har behov av direkt skydd/stöd.

Sydostjouren har inte möjlighet att ta emot och hantera annat än mycket brådskande ärenden. För alla övriga ärenden får du kontakta socialförvaltningen i din kommun vid deras öppettider.

Om du har en akut oro utanför kontorstid kontakta sydostjouren på telefonnummer 020-45 39 00

Länk till Sydostjouren

Akut hjälp

Vid fara för någons liv ring larmnumret 112.

Sidan senast granskad den 29 september 2023