Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Det hävdas i programmet att träden togs ned som en säkerhetsåtgärd för flygplatsens säkerhets skull, Västerviks kommun har väl ansvar för att flygplatsen ska vara säker?

Det hävdas i programmet att träden togs ned som en säkerhetsåtgärd för flygplatsens säkerhets skull, Västerviks kommun har väl ansvar för att flygplatsen ska vara säker?

Självklart har Västerviks kommun ansvar för flygplatsens säkerhet och kommunen tar det ansvaret. Men så här kan inte säkerhetsarbete gå till varken på en flygplats eller någon annanstans.

 

Låt oss dra en parallell till hur det skulle fungera om ett träd växte ut från en fastighet över en kommunal väg eller cykelväg på ett trafikfarligt sätt. Då kan inte en utomstående betraktare ta saken i egna händer och fälla trädet inne på fastighetsägarens tomt utan att varken prata med kommunen eller med fastighetsägaren först.

 

Det normala hade i båda fallen varit att personen som uppmärksammar säkerhetsproblematiken kontaktar kommunen först och låter kommunen besluta vilken åtgärd som situationen kräver. Om säkerhetsbristen kan anses vara akut och systemhotande kan då kommunen exempelvis besluta att stänga gatan, cykelvägen eller flygplatsen tills bristen är åtgärdad.

 

Exakt hur allvarlig säkerhetsbristen var i det här fallet vet inte vi på Västerviks kommun eftersom den aldrig påtalades före åtgärden med trädfällningen genomfördes.

Sidan senast granskad den 7 november 2022