Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Delårsrapporter

Under verksamhetsåret följs alla budgetansvar upp via två större delårsrapporter. I Västerviks kommun har vi valt att följa upp delåren varje tertial. 

Första tertialrapporten sammanfattar således resultatet från januari till och med april och den andra tertialrapporten summerar resultatet från januari till och med augusti. De månader som det inte görs delårsrapport eller årsbokslut görs en mindre omfattande månadsrapport.

Vad innehåller delårsrapporten

Delårsrapportens syfte är att göra en mer eller mindre total avstämning av all bokföring, både resultat- som balanskonton, som om det vore ett faktiskt årsbokslut. Delårsbokslut ger också en möjlighet att kunna följa upp mål och uppdrag som verksamheten har fått.

Delårsrapporter 2023

Delårsrapport april 2023 Västerviks kommun

Delårsrapporter 2022

Delårsrapporter 2021

Delårsrapporter 2020

Sidan senast granskad den 24 juni 2024