Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Under verksamhetsåret följs alla budgetansvar upp via två större delårsrapporter. I Västerviks kommun har vi valt att följa upp delåren varje tertial. 

Första tertialrapporten sammanfattar således resultatet från januari till och med april och den andra tertialrapporten summerar resultatet från januari till och med augusti. De månader som det inte görs delårsrapport eller årsbokslut görs en mindre omfattande månadsrapport.

Vad innehåller delårsrapporten

Delårsrapportens syfte är att göra en mer eller mindre total avstämning av all bokföring, både resultat- som balanskonton, som om det vore ett faktiskt årsbokslut. Delårsbokslut ger också en möjlighet att kunna följa upp mål och uppdrag som verksamheten har fått.

Sidan senast granskad den 15 juni 2016
Innehållsansvarig: Mattias Andersson

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)