Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Praktikservice

Praktikservice samordnar praktik och arbetsmarknadsinsatser inom kommunkoncernens olika verksamheter. Uppdraget innebär att vi matchar individen och dess behov med lämplig plats och har en samordnande roll genom hela processen.

Praktik kan underlätta inträdet på arbetsmarknaden för dig som behöver hjälp in i arbetslivet. Det innebär ny arbetslivserfarenhet, nya kontakter och förbättrade möjligheter att få ett jobb. Arbetsplatsen får i sin tur chans att lära känna en potentiell framtida medarbetare och gör samtidigt en viktig samhällsinsats.

 

Du som är intresserad av att få en praktikplats vänder dig till din handläggare hos Arbetsförmedlingen, kommunens försörjningsstöd eller annan aktuell aktör.

Praktikservice arbetar med olika praktikformer och ger dig stöd, råd och information om:

  • Praktik 
  • Språkpraktik
  • Arbetsträning/arbetsprövning
  • Feriepraktik

Sidan senast granskad den 4 maj 2023