Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Återbruket

Återbruket är en praktisk arbetsträningsplats för personer som ska in på den öppna arbetsmarknaden eller vidare till studier. Våra handledare stöttar med arbetsgemenskap och meningsfulla uppgifter. Vi hjälper även till med att söka jobb, praktik, studier och viss kompetensutveckling.

Återbruket ligger i anslutning till Målserums avfallsanläggning. Här sorterar vi saker som andra slängt. En del saker skickar vi vidare till återvinning, andra saker säljer vi i vår butik. Återbruket drivs av kommunens arbetsmarknadsverksamhet.

Våra arbetsområden:

  • Butik
  • Cykelverkstad
  • Snickeri och målarverkstad
  • Demontering
  • Lokalvård
  • Transporter

Till Återbruket kan man komma via handläggare på myndighet som Arbetsförmedlingen eller via någon av arbetsmarknadsenhetens övriga verksamheter:

  • Knutpunkten
  • Praktikservice
  • Arbetslivskonsulenter

Sidan senast granskad den 4 maj 2023