Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Årskurs 4

Välkommen till årskurs 4!

Vi finns till vänster på övervåningen och nås på telefonnummer 25 44 19.

Sjukanmälan görs med sms till 072-513 16 56. Skriv namn och klass på eleven ni sjukanmäler.

Vi som arbetar här är:

  • Maria Lindvall ansvarig pedagog
  • Mattilda Liffner, ansvarig pedagog
  • Erik Winge, idrott
  • Eva Gunnarsson, textilslöjd
  • Tobias Thor, träslöjd
  • Ulrica Rosengren, bild

Årskursen består av 17 elever.

Vi varvar undervisningen med lektioner i hel- och halvklass. Eleverna har även möjlighet att arbeta i enskildhet eller i mindre grupper. Vi arbetar med kooperativt lärande, det vill säga att eleverna arbetar utifrån samarbete och drar nytta av varandras kunskaper. Detta tror vi kommer att leda till att fler barn når målen och att sammanhållningen ökar.

För att stärka elevernas språkutveckling jobbar vi genre-pedagogiskt, enligt cirkelmodellen. Detta betyder att eleverna steg för steg lär sig att förstå och använda olika sorters texter. Det kan till exempel vara argumenterande text eller berättande text.

Vi jobbar även ämnesövergripande, för att skapa en helhet och samband mellan olika ämnen.

Sidan senast granskad den 26 augusti 2019