Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Skolans resultat och kvalitetsarbete

Vi arbetar för att alla elever ska nå så långt som möjligt.

Lärarnas bedömning är att eleverna når målen i väldigt hög grad. Vi ser att det är skillnad mellan pojkarnas och flickornas måluppfyllelse. Vi försöker prioritera olika sätt för eleverna att visa sina förmågor. Vårt andra fokusområde är läs- och skrivinlärningen.

Sidan senast granskad den 11 november 2013