Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Modersmål

Barn utanför Näktergalens skola

Alla elever med minst en förälder som har ett annat modersmål än svenska har rätt att få modersmålsundervisning i de språk som kommunen erbjuder. 

På Näktergalens skola finns i dagsläget bland annat undervisning i tyska, spanska, arabiska och kinesiska. 

Får att söka modersmålsundervisning kontakta skoladministratör Eva Rydström.

Sidan senast granskad den 7 september 2021