Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Arbetslag, spår eller klass

Lärare förskoleklass och 1: Joanna Norrthon, joanna.norrthon-risberg@vastervik.se

Lärare 2 och 3: Nina Åberg, nina.aberg@vastervik.se

Lärare 4 och 6: Kicki Eriksson, kicki.eriksson@vastervik.se

Lärare 5: Wilma Ingelsjö

Lärare Idrott: Robin Svensk, robin.svensk@vastervik.se

Lärare musik: Lars-Peter Ericsson, lars-peter.ericsson@vastervik.se 

Lärare trä- och metallslöjd: Eric Kristiansson, eric.kristiansson@vastervik.se

Lärare textilslöjd:  

Lärarassistent: Ann-Kari Andersson, ann-kari.andersson@vastervik.se

Lärarassistent: Arne Möller, arne.moller@vastervik.se

Fritidshem: Jessica Holmberg, jessica.holmberg@vastervik.se 

Fritidshem: Ing-Britt Andersson, ing-britt.andersson@vastervik.se

Fritidshem: Robin Svensk, robin.svensk@vastervik.se

Specialpedagog: Sara Kronstål   sara.kronstahl@vastervik.se

Resurspedagog: Jesper Gustafsson, jesper.gustafsson@vastervik.se 

Bibliotekarie: Yvonne Jönsson, yvonne.jonsson@vastervik.se

Sidan senast granskad den 28 juni 2024