Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande: Kommunledning och fastighetsägare överens: Nya arenan och eventhallen ska byggas

2022-09-02

Den upphandling om byggnation av ny arena och eventhall som TjustFastigheter inledde under våren slutfördes aldrig och många har ställt sig frågan vad som händer med det stora projektet nu. Här kommer beskedet: Arenan ska byggas och så här kommer kommunen att gå vidare med projektet.

25 april beslutade kommunfullmäktige i Västerviks kommun att ge uppdrag åt kommunala fastighetsbolaget TjustFastigheter AB att inleda upphandling av byggnationen av en helt ny arena och eventhall i Västervik. Kort därefter inleddes en upphandling som avbröts innan anbudstiden hade gått ut på grund av att inkomna anbud både var för få och för dyra. Sedan dess har företrädare för både kommunledningen och projektledningen hos fastighetsägaren arbetat vidare med frågan. Nu är Västerviks kommun redo att ta nästa steg.

Vi är helt överens, projektet ska fortgå, säger Dan Nilsson, kommunstyrelsens ordförande i Västerviks kommun (S).
Det vi gör nu är att vi skruvar lite på upplägget, tänker om när det gäller upphandlingsformen och anpassar oss lite efter det nya världsläget med hög inflation och stigande priser på både byggmaterial och drivmedel.

Exakt hur det nya upplägget kommer att se ut är inte kommunledningen beredda att svara på ännu, alla inblandade i projektet behöver diskutera frågorna gemensamt först. Det man kan säga är att det mesta tyder på att upphandlingen av byggnationen nu kommer att delas upp i små delar, med TjustFastigheter som aktiv projektledare under byggnationen.

Vi tror att vi kan hitta ett bättre konkurrensläge om vi bryter ner upphandlingen i mindre bitar där fler av våra lokala bygg- och anläggningsföretag i regionen kan vara med och lämna in offerter. Vi har goda erfarenheter från det arbetssättet även inom byggnationen av nya simhallen som i sin tur hade sina förebilder bland annat i ett simhallsbygge i Borås, säger Henrik Ankarvall, projektledare på TjustFastigheter. Han vidareutvecklar:
Faktum är att vi redan från början utformade våra projekteringshandlingar för den här situationen, så det bör inte bli speciellt stor fördröjning om vi väljer att starta om upphandlingen på det här uppdelade sättet.

Även Västerviks kommuns koncernchef Anders Björlin ser ljust på projektets framtid:
Det finns en mycket stark vision och väl genomarbetad projektering bakom det här investeringsprojektet, Västervik behöver en ny arena och eventhall och vi kommer att bygga den, säger Anders Björlin och han avslutar:
Vi har fortsatt siktet inställt på att det ska bli en rejäl invigning med musik och underhållning under 2024 och att det ska spelas allsvensk ishockey i arenan om två säsonger.

Sidan senast granskad den 2 september 2022