Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Arbetet med nytt kulturmiljöprogram startar

2015-03-02

I slutet av februari fick kommunen besked om att Länsstyrelsen lämnat bidrag till arbetet med att ta fram en kulturmijöprofil och en metodik för arbetet med uppdatering av Västerviks kommuns kulturmiljövårdsprogram.

Det nuvarande programmet är från 1987. Det har hänt mycket sedan dess, dels med själva kulturmiljöerna. Dels har även vår syn har förändrats på vad som är en kulturmiljö och hur man bör förhålla sig till dem och utveckla dem som en resurs i samhället.

Programmet kommer att tas fram av Kalmar Läns museum. Från kommunen medverkar en grupp från Samhällsbyggnadsenheten, Kulturenheten och Miljö- och Byggnadskontoret. Den första delen kommer att vara klar och presenteras under hösten.

Sidan senast granskad den 2 mars 2015