Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Stöd, bidrag och stipendier

DINA CASH

Dina Cash ett bidrag för unga som vill genomföra ett projekt eller arrangemang i Västerviks kommun.

Vem kan söka?

Unga mellan 14-23 år som är bosatta i Västerviks kommun.

För vad kan man söka?

Ett arrangemang av kultur-, idrotts- eller nöjeskaraktär som genomförs för andra ungdomar i Västerviks kommun. Arrangemanget ska vara öppet för alla, alkohol- och drogfritt samt genomföras i samarbete med en fritidsgård eller mötesplats i kommunen.
Det går inte att söka bidrag till skolprojekt, idrottsturneringar eller föreningsverksamhet. Arrangemanget skall inte vara vinstdrivande.

Hur mycket kan man söka?

Maximalt 5000 kronor per ansökan. När bidraget är beviljat betalas det ut till berörd fritidsgård.

Hur söker man?

Anmälningsblankett finns att ladda ned till höger.

Om du vill ha hjälp med att fylla i ansökan, så vänd dig till närmaste fritidsgård.
Du får svar på din ansökan inom 14 dagar.

Frågor kan du ställa till Kultursamordnare Mårten Öhrling, 010-355 55 49 eller marten.ohrling@vastervik.se

Sidan senast granskad den 19 september 2023