Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Värdegrund Kalmar Läns fritidsledare

Värdegrund för Kalmar läns fritidsledare

  • Vi arbetar kreativt för att stärka ungdomars självkänsla och ge dem verktyg för livet. Tillsammans skapar vi aktiviteter som ger möjlighet till nya upplevelser och erfarenheter.
  • Vi bygger verksamheten på allas lika värde och vi bemöter varandra med respekt, hänsyn och tolerans. Vi strävar efter att alla ska känna sig rättvist behandlade.
  • Vi strävar efter en verksamhet som känns välkomnande och trygg. VI arbetar för att alla ska känna glädje, gemenskap och möjlighet till delaktighet.
  • Vi söker aktivt samverkan med andra komponenter för att ständigt utvecklas och möta nya behov. Vi väljer att se möjligheter, även i svårigheter.
  • Vi strävar efter att vara närvarande vuxna som låter alla känna sig sedda och hörda, bygger relationer, sätter gränser och är goda förebilder i en drogfri verksamhet.
Sidan senast granskad den 19 augusti 2015