Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Verksamhetsplan

Fritidsgården verkar för att vara en träffpunkt för alla i vårt samhälle. Vi fokuserar dock på barn och ungdomar 10-25 år!

Våra övergripande mål är att:

 • skapa en välbesökt träffpunkt för både öppen verksamhet och gruppverksamhet.
 • ordna fasta gruppverksamheter efter behov och intresse.
 • Ordna några större aktiviteter där personal och besökare planerar igenom verksamheten ihop.
 • bedriva verksamhet på sommaren som riktar in sig på friluftsliv.

Detta uppnår vi genom att:

 • gården har regelbundna och bra öppettider.
 • vara lyhörda för besökarnas önskemål om aktiviteter och med dem skapa kultur-, idrotts-, och samhällsaktiviteter. Vid behov ska vi ta hjälp av ledare utanför gården.
 • med besökarna planera för bland annat skidresor, discon, dansuppvisningar halloween- och julfester.
 • planera och genomföra för 3 veckors sommarverksamhet med besökarna.

Ekonomi och planering:

 • Planera verksamheten inom den ram som finns.
 • Balansera caféverksamheten så den går med vinst men även erbjuder nyttiga alternativ.
 • Söka bidrag för större aktiviteter som i vanliga fall inte ryms inom budget.

Att följa upp och vidareutveckla:

Vi ska föra statistik på öppettider. På gårdsmöten tas frågan om öppettider upp.
Vilka gruppverksamheter ska vi ha? Tas upp på personal- och gårdsmöten.
Vi ska kapa olika arbetsgrupper för större aktiviteter. Både arbetsgruppen och personalen gör en utvärdering av verksamheten ihop.
Planera sommarverksamheten med ungdomarna och göra en utvärdering när skolan börjar.

Sidan senast granskad den 23 juni 2021