Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Dukat bord

Vi vill förenkla och effektivisera föreningslivets kontakter med oss på kommunen. Därför ordnar vi "Dukat bord" återkommande. Där kan du som är aktiv i en förening ställa frågor till flera av oss tjänstepersoner som jobbar med föreningsrelaterade frågor.

Så fungerar det

Vill er förening samarbeta på ett nytt sätt med kommunen, starta ett stort projekt eller utveckla er verksamhet? Träffa oss på Dukat bord för rådgivning. 

Du anmäler ditt deltagande via mejl till malin.ohlsson@vastervik.se. Föreningen får då en ungefärlig tid under mötet att framföra sitt ärende. Vi möter alltså en förening åt gången, och räknar med en frågestund på cirka femton minuter per förening. I möjligaste mån svarar vi på frågor direkt vid sittande bord, i annat fall tar vi reda på svar och återkopplar till föreningen så snart vi kan. 

Du kan även träffa oss digitalt om det önskas.

Kommande Dukat bord

Just nu finns inga aktuella datum. 

Har du frågor?

Malin Ohlsson, landsbygdsutvecklare 
malin.ohlsson@vastervik.se

Sidan senast granskad den 15 april 2024