Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakt för föreningar, idrott, motion och friluftsliv

Anders Östlund
0490- 25 55 20
anders.ostlund@vastervik.se

Adress
Västerviks kommun
Enheten för samhällsbyggnad
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Vill du bilda en förening?

Att starta en förening behöver inte vara svårt. Här får du tips om vad man bör tänka på.

Börja med en tillfällig styrelse

Kalla till ett första möte då ni bildar en tillfällig styrelse, så kallad interimstyrelse. I den ska det finnas ordförande, sekreterare och kassör. Det behövs också ett antal styrelsemedlemmar med olika valfria funktioner. Vid mötet beslutas även om vilka stadgar som ska antas. I vanliga fall räcker det med att använda sig av motsvarande riksförbundets normalstadgar.

Det första årsmötet

Då ni i föreningen har det första årsmötet, väljer ni ut den ordinarie styrelsen, valberedning och revisorer.

En styrelse består av:

  • Ordförande
  • Vice Ordförande
  • Kassör
  • Sekreterare
  • Ordinarie ledamöter
  • Suppleanter

Att registrera din förening eller inte

Du behöver inte registrera en förening som är ideell. Det behövs generellt sett inte heller ett organisationsnummer. Om föreningen dock har en önskan om att bli medlem i ett special- idrottsförbund inom riksidrottsförbundet är det ett måste.

Bank- eller postgiro

Kassören är den som ska visa utdrag ur mötesprotokollet. Där framgår det vem som får teckna föreningens ekonomi och stadgar med mera.
Gå gärna in på hemsidan till den bank ni väljer och kontrollera vad som gäller för att bli föreningskund.

Att anmäla till kommunens register för föreningar

Föreningen måste inte anmäla sig till kommunens register, men det kan vara ett bra sätt att göra sig tillgänglig för nya medlemmar. Det är även ett enkelt sätt att ge nuvarande medlemmar tillgång till de kontaktuppgifter som behövs.

Sidan senast granskad den 7 november 2013
Innehållsansvarig: Anders Östlund

Kontakt för föreningar, idrott, motion och friluftsliv

Anders Östlund
0490- 25 55 20
anders.ostlund@vastervik.se

Adress
Västerviks kommun
Enheten för samhällsbyggnad
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.