Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Personligt ombud

Personligt ombud finns till för dig som är över 18 år med en långvarig psykisk funktionsnedsättning.

Personligt ombud kan tillsammans med dig se vad du behöver och vara ett stöd för dig i dina kontakter med myndigheter och sjukvård.

Stödet är frivilligt och kostar inget.

Personligt ombud är ett tillfälligt stöd som avslutas efter slutfört uppdrag. Men du kan givetvis kontakta oss igen.

Personligt ombud arbetar fristående från myndigheter och vårdgivare. Inga anteckningar skrivs om det som du och det personliga ombudet pratar om.

Är du intresserad av mer information eller vill ha hjälp av ett personligt ombud? Hör av dig till oss.

Sidan senast granskad den 23 januari 2024