Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Boendestöd

Boendestöd är till för dig som är under 65 år och som har en psykiatrisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Boendestödet är ett stöd i din vardag, för att du ska kunna leva ett självständigt liv. 

Boendestöd ska vara ett praktiskt och pedagogiskt stöd i din vardag. Stödet kan ge dig struktur i vardagsrutiner och syfta till att du så långt som möjligt ska kunna möta och hantera vardagen. 

Stödet kan vara både praktiskt och socialt och utgår från ditt hem, men kan också omfatta situationer utanför hemmet.

Stöd kan också ges i kontakter med myndigheter och personer i ditt nätverk samt fungera som ett stöd för att komma igång med daglig sysselsättning. Boendestödet kan också vara en hjälp för att motverka isolering.

Sidan senast granskad den 23 januari 2024