Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Hur mycket kostar den konsulttjänst som idag utövar driftledning av flygplatsen?

Hur mycket kostar den konsulttjänst som idag utövar driftledning av flygplatsen?

Den löpande, årliga, personalkostnaden för drift av flygplatsen är idag cirka 164.000 kronor och ingår i den totala, ovan beskriva, driftkostnaden för flygplatsen.

Arbetsbeskrivning flygplatsansvarig 2021-04-24 (pdf 50 kB)

Sidan senast granskad den 7 november 2022