Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Vad har advokatfirman dragit för juridiska slutsatser av de två manipulerade e-postmeddelandena?

Vad har advokatfirman dragit för juridiska slutsatser av de två manipulerade e-postmeddelandena?

Eftersom advokatfirman hittar ”anledning att ifrågasätta att hanteringen har varit korrekt”, så ger man samtidigt exempel på möjliga rättsliga konsekvenser som hanteringen kan medföra. Det ena är att Justitieombudsmannen JO kan öppna ett granskningsärende och kan ge kritik både åt kommunen och kommunstyrelsens andre vice ordförande. Det andra är att utlämnandet av manipulerade offentliga handlingar kan bedömas som tjänstefel enligt Brottsbalken 20 kap 1§.

Sidan senast granskad den 14 mars 2018