Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Vad betalade Björn Ulvaeus för fastigheten Slottsholmen 1?

Vad betalade Björn Ulvaeus för fastigheten Slottsholmen 1?

Vad Björn Ulvaeus betalade för tomträtten till fastigheten Slottsholmen 1 till Föreningen Visan vet
inte Västerviks kommun, det var inte en affär som kommunen var delaktig i.

 

Björn Ulvaeus betalade 750.000 kronor till Västerviks kommun vid friköpandet av tomträtten.

Sidan senast granskad den 14 mars 2018