Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Kunde Västerviks kommun ha sålt Slottsholmen 1 till någon annan än Björn Ulvaeus?

Kunde Västerviks kommun ha sålt Slottsholmen 1 till någon annan än Björn Ulvaeus?

Nej.

 

En tomträtt kan endast friköpas av ägaren av tomträtten. Det fanns ingen möjlighet för Västerviks kommun att sälja fastigheten till någon annan köpare. Den som påstår motsatsen behöver läsa på mer om ägandeformen tomträtt.

 

Även advokatfirman Gärde & Partners säger att ”det inte har funnits någon skyldighet för kommunen att tillämpa lagen om offentlig upphandling i någon del av försäljningen eller exploateringen av Slottsholmen”.

Sidan senast granskad den 14 mars 2018