Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Händelser av väsentlig betydelse under 2021

Från och med 9 februari försvann de flesta restriktioner som införts på grund av covid-19. 

24 februari invaderade Ryssland Ukraina från flera fronter och anfallskriget startade flera parallella processer i Västerviks kommun. Dels inleddes förberedelserna för att kunna ta emot skydds-behövande omgående och arbetet resulterade i de båda boendena i Ankarsrum och på Västervik Resort AB som etablerades i början av juni och 1 september. Samtidigt hamnade starkt fokus på arbete med kommunal kommunikation om trygghet och säkerhet från flera delar av koncernen. Ett arbete som pågått hela året.

Under våren 2022 öppnade kommunens nya demensboende, Vapengränd 15. Här ska ett team med specialister se till att personer med särskilda behov på grund av sin demenssjukdom får en trygg och meningsfull vardag, fri från stress.

Den 31 mars invigdes den nya förskolan och naturförskolan Galaxen i Brevik. Galaxen är Västerviks kommuns största förskola och har plats för 185 barn. Den ersätter de tre andra förskolorna Ängslyckan, Kräftan och Stövlan.

I april togs det första spadtaget för ett nytt särskilt boende på Västerviksvägen i Gamleby. Boendet ska heta Åbylund och byggs av Västerviks Bostad AB. Boendet beräknas vara färdigställt under fjärde kvartalet 2023.

I maj presenterades planerna för ett storskaligt projekt för att förse Sverige med klimatneutral lax och tomater som planeras i Ankarsrum.

Under den torra och varma sommaren har vi haft både bevattningsförbud och eldningsförbud i kommunen. Bevattningsförbudet upphävdes först i december.

Den 6 juni firade Västerviks kommun de 215 invånare som fått svenskt medborgarskap under 2021 med en speciell ceremoni. 

I september genomfördes ordinarie val till riksdag, region och kommun. Resultatet innebar att Västerviks kommun fick en ny majoritet bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och det lokala Westervikspartiet, med stöd av Sverigedemokraterna.

SKR:s skatteprognos per december visade på stor förbättring av intäkter från skatter och utjämningsbidrag jämfört med budget, vilket är mycket positivt för kommunen. Orsaken är att konjunkturen återhämtat sig snabbare efter pandemin än man vågat hoppas, men också att skatteprognoserna för 2022 gjordes under pandemin i en orolig tid.

Västervik blev Sveriges tredje bästa miljökommun i kategorin mindre stad och tätort av totalt 81, när tidningen Aktuell Hållbarhet för fjortonde gången presenterar sin granskning av kommunernas miljöarbete.

Sidan senast granskad den 24 april 2023