Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Västervik Resort AB

Bolaget äger, driver och utvecklar Västervik Resort. Resorten har idag 230 000 gästnätter och ambitionen är att Västervik Resort ska vara Sveriges bästa resort med upplevelser året runt. Affärsidé; Erbjuda Sveriges bästa semester och upplevelse.

Omvärldsanalys

Det här året var väldigt speciellt, coronapandemin har påverkat besöksnäringen i hela världen. I månadsskiftet februari-mars var bokningsläget fantastiskt bra och vi såg fram mot en rekordsäsong. Allting förändrades över en natt och vi ställdes inför en situation som vi aldrig varit med om. Vi kunde inte planera sommaren eftersom vi inte ens visste om vi skulle kunna ha öppet. Vi kunde inte räkna med några utländska besökare som normalt är cirka 20 procent av gästerna. När inte Astrid Lindgrens Värld öppnade så kunde vi inte heller räkna med dessa besökare som normalt är en viktig målgrupp för oss. Många svenskar valde att semestra hemma vilket gynnat vår del av besöksnäringen även om det är stora variationer i olika regioner.

Väsentliga händelser

Med den osäkerhet som fanns så valde vi att avvakta med att anställa säsongspersonalen, att ställa in alla event (Hojrock, Sverige Dansar och midsommarfirande) fram till sista juni, att inte öppna delar av Upplevelsebadet, att minska öppettiderna i reception och restauranger, att ställa in showerna i Arenan att ställa in Lyssetåget samt att organisera om barnaktiviteterna så att vi klarade regelverket.

Vi valde också att behålla våra priser och bokningsregler till skillnad mot många andra i branschen.

Vi tappade cirka 8 mnkr i omsättning första halvåret och hade en prognos i maj på ett rejält minusresultat, i värsta fall uppåt 15 mnkr. För helåret blev omsättningsminskningen 5 mnkr. När väl reserestriktionerna släppte valde vi att köra hela säsongen med en kraftig personalminskning. Under perioden oktober-december var all personal permitterade mellan 40 och 60 procent. Personalneddragningen tillsammans med övriga kostnadsbesparingar gjorde att vi reducerande effekterna av inkomstbortfallet. Vi lyckades få fart på försäljningen till svenska gäster som mer än väl kompenserade det stora bortfallet av utländska gäster och effekterna av stängningen av Astrid Lindgrens Värld. Juli och augusti blev bättre än 2019 vilket innebär att vi får ett väldigt positivt helårsutfall. Även likviditeten är bra.

Förväntad utveckling/framtid

Osäkerheten är stor inför 2021 och därför var det extra viktigt att få bra resultat 2020. Nästa år kan bli riktigt bra om pandemin är under kontroll. Många har upptäckt Sverige som semesteralternativ och då camping och stugor i synnerhet. Den kan också bli tvärtom om vi tvingas till nya restriktioner under 2021. Vi räknar med att vår del av besöksnäringen kommer att klara sig bra även om det kommer att vara restriktioner under 2021.

Ekonomi

mnkrUtfall
20-12-31
Budget 2020Avvikelse mot budget
Omsättning

41,3

48,4

-7,1

Resultat efter finansiellt netto

5,5

2,2

3,3

Periodens resultat

3,2

 

 

Eget kapital

44,6

 

 

Balansomslutning

102,8

 

 

Soliditet i %

46,5

 

 

Måluppfyllelse

Ekonomiska mål

Resultatet landar på 5 mnkr vilket gör att bolaget klarar avkastningskravet för 2020. Även kravet om självfinansiering av investeringar nås.

Verksamhetsmål

Västervik Resorts betydelse som motor för besöksnäringen har haft oerhört stor betydelse för hela destinationen. Västervik är en av Sverigedestinationerna som klarat sig bra under detta märkliga år mycket tack vare att Västervik Resort har lyckats locka nya inhemska besökare till Västervik. Av förklarliga skäl klarar vi inte målet om ökningen av gästnätter under vår och höst.

Vision 2025

Detta märkliga år och osäkerheten om framtiden gör att nuvarande vision behöver analyseras och diskuteras när vi är i ett normalläge. Nu är visionen att klara utmaningen under pandemin så bra som det är möjligt!

Sidan senast granskad den 4 maj 2021