Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Beställa handlingar ur kommunarkivet

När du beställer en handling ur Västerviks kommunarkiv är det bra om du kan ge oss så mycket information som möjligt. Då är chansen större ett vi hittar det du söker.

Du har oftast rätt att vara anonym när du begär ut uppgifter ur kommunarkivet. Är uppgiften offentlig så får du ta del av den. Omfattas handlingarna av sekretess gör vi en prövning innan vi kan lämna ut uppgifterna.

När du hämtar handlingar som innehåller sekretess måste du kunna legitimera dig så vet vet att det är rätt person vi lämnar ut handlingarna till. Vill du ha uppgifterna skickade till dig så behöver vi dina kontaktuppgifter och adress eller e-postadress. Innehåller uppgiften sekretess så skickas den i rekommenderat brev så att bara du kan hämta ut den.

Hur lång tid tar det att få handlingarna?

Offentliga handlingar tar vanligtvis upp till 1-2 dagar innan de lämnas ut. Handlingar som innehåller sekretess kan ta längre tid, det beror på att handlingarna menprövas. En menprövning innebär att man prövar om uppgifter kan röjas utan att det är till men för den som uppgifterna rör eller dennes närstående.

Betyg

Om du vill ha en kopia av ett betyg kan du idag beställa det via vår e-tjänst eller via blankett och e-post. Vi har betyg från alla kommunala skolor samt friskolorna i kommunen.
Beställ betygskopior

Äldre fastigheter

Söker du handlingar som rör en fastighet? Ange fastighetsbeteckning om du har den, församling där huset ligger och ett ungefärligt byggnadsår. Då har vi störts möjlighet att hitta den. Ligger fastigheten utanför stadens område är chansen tyvärr liten att det finns någon information i vårt arkiv. 

Se också Västerviks kommuns ritningsarkiv.

Arkiv och ritningar

Söker du efter äldre handlingar kan de även finns på Riksarkivet. 

Fastigheter och gårdar

Forskning

Kommunarkivet har inte tid eller resurser att utföra omfattande forskningsuppdrag. Istället är du välkommen att besöka oss och i lugn och ro ta del av handlingarna på plats. 

Kontakta oss innan ditt besök så hinner vi ta fram de handlingar du vill titta i.

Sidan senast granskad den 3 april 2024