Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Arkiv och ritningar

Västerviks kommuns ritningsarkiv är uppdelat mellan två verksamheter. Dessa är samhällsbyggnadsenheten och miljö- och byggnadskontoret.

I samhällsbyggnadsarkivet finns bland annat:

  • Detaljplaner (som visar hur marken får användas).
  • Äldre lantmäteriakter (som visar fastighetens gränser).
  • Historiska kartor.

Ett större utbud av historiska kartor kan du hitta hos Lantmäteriet.

På miljö- och byggnadskontoret finns det ritningar på många av byggnaderna i Västerviks kommun. Där finns även handlingar för miljöärenden.

Du kan bland annat få:

  • Planritningar (planlösningen i en byggnad).
  • Fasadritningar (visar hur byggnaden ser ut utifrån).
  • Situationsplaner (visar var på tomten byggnaden är placerad).
  • Enskilda avloppsanläggningar.
  • Dispenser från strandskyddet.

Kontakta oss om du vill ta del av information från arkiven.

Sidan senast granskad den 19 september 2023