Kunskapskällan

Välkommen till Kunskapskällan! 

Kunskapskällan är ett unikt forskningsbibliotek som tillhör Västerviks Gymnasium och ingår som en del i Västerviks kommuns biblioteksverksamhet. Det står till förfogande både för studerande och för allmänheten, under gymnasiebibliotekets öppettider.

Allt material i Kunskapskällan katalogiseras och görs sökbart för studenter, forskare och andra intresserade personer i:

Västerviks bibliotek

Många av Kunskapskällans böcker kan lånas hem. 

Kristallkrona med bord och massor av gamla böcker.

Kunskapskällan består av:

  • Eric Havtons rum. Uppkallat efter den rådman som grundade Västerviks läsesällskap och läroverksbiblioteket. Innehåller böcker från 1500-tal fram till 1850, och ett hundratal unika handskrifter. Här finns samlarområden inom topografi, latinska klassiker, sällsynt religionsvetenskaplig och historisk litteratur, samt en stor samling kartor.
  • Forsbyrummet. Ett herrgårdsbibliotek med ungefär 7000 titlar som kommer från herresätet Forsby i norra Tjust. Innehåller främst litteratur från 1800-talet och framåt. Litteratur om lantbruk, djur och natur samt historia (främst napoleontidens) hittar du här. 
  • Bengt Myrgårds rum. Donerade böcker från lektor Bengt Myrgård. Här finns böcker om Tjust, Heliga Birgitta, Vadstena kloster, korsriddare samt böcker inom etik och humor.
  • Ellen Keys bibliotek. Föreningen Ellen Keys vänner har en boksamling och ett klipparkiv placerat i Kunskapskällan. Här finns också böcker om, och av, Ellen Key samt böcker som handlar om tiden då hon levde och verkade. 
  • Herbariet. Består av 20 000 pressade och torkade växter, mossor och lavar. Innehåller material som samlats in från 1840-talet och framåt.

Kunskapskällans vänner

Till Kunskapskällan hör en förening som heter Kunskapskällans Vänner. De arbetar med att främja forsknings-, studie-, och föreläsningsverksamhet med anknytning till innehållet i Kunskapskällan. 

Sidan senast granskad den 7 december 2022