Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Västerviks kommunarkiv

Västerviks kommunarkiv är ett allmänt arkiv och arkivdepå för Västerviks kommun och dess bolag. Våra arkiv speglar främst olika politiska beslut och myndighetsutövning.

Här finns handlingar som du som forskare kan ha glädje och nytta av. Här kan du leta i handlingar från skolor, olika typer av protokoll med mera.

Kommunerna kom till år 1863. Flera orter har tidigare varit egna kommuner, dessa kallas landskommuner. Under 1900-talet slogs flera kommuner ihop och bildade storkommuner. 1971 bildades Västerviks kommun, tidigare Västerviks stad.

Handlingar från landskommunerna finns i arkivet. Stadens äldre arkiv finns i Vadstena landsarkiv. Där finns handlingar från medeltiden fram till 1960.

Sidan senast granskad den 31 maj 2024