Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Etnicitet och kulturmöten

Kursen ska hjälpa elever att utveckla kunskaper om olika samhällsförhållanden och om hur människor formas av och skapar samhällen, kulturer och identiteter, utifrån olika teorier. Vi diskuterar kulturmöten, sociala processer och attityder, och värderingar på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Kurskod: SOIETN0
Poäng: 100
Studieform: Dag

Sidan senast granskad den 27 september 2022