Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Betyg och examen

Har du läst färdigt en kurs på Komvux har du rätt att få ett betyg. Vill du få ditt betyg utskrivet behöver du dock meddela oss detta. Det gör du genom att fylla i den blankett som du hittar i länken nedan och sedan skickar tillbaka till oss. Undantag gäller för dig som läser mot en fullständig gymnasiekompetens. Se information om detta nedan.

Utdrag ur betygskatalogen

Gymnasieexamen från Komvux

Är ditt mål en fullständig gymnasieexamen från Komvux behöver du vara observant på att det är särskilda regler som gäller för detta.

Det är därför bra om du i god tid planerar med en av våra studie- och yrkesvägledare om det är ditt mål.

Viktigt även att du vet att det är du själv som måste meddela oss när du är färdig för att få ditt dokument sammanställt.

Den slutliga sammanställningen gör du alltid tillsammans med någon av våra studie- och yrkesvägledare. Du kommer att få skriva under en planering för hur din examen skall se ut.

Detta sammanställes sedan av vår administration och skickas i pappersform hem till din folkbokföringsadress och kommer även att överföras digitalt till UHR:s databas.

Du kan läsa mer i länken nedan vad som skall ingå i en gymnasieexamen från Komvux.
Information gymnasieexamen

I länken nedan finns information om vilken ordning kurser ska läsas om du ska ta en examen.
Ordning - kurser

Slutbetyg

Komvux har i vissa fall en möjlighet att utfärda slutbetyg. Den möjligheten finns fram till 1 juli 2025.

Betygsskalan

  • Särskild utbildning för vuxna: Där får du betyget Godkänd om du har klarat din kurs.
  • SFI: Där får du betyget Godkänd om du har klarat din kurs. Icke godkänd om du inte når upp till målen i kursen. Streck om underlag saknas.
  • Grundläggande nivå: Där får du betyget Godkänd om du har klarat din kurs. Icke godkänd om du inte når upp till målen i kursen. Streck om underlag saknas.
  • Gymnasienivå: Där används betygsskalan A-F där A är högsta betyget och F är inte godkänd.

Betygsarkivering

Saknar du ett gammalt betygsdokument som du har fått utfärdat i Västerviks kommun kan du prova med kommunens arkiv. Länk till detta hittar du nedan.

Skolbetyg - beställning av kopia

Sidan senast granskad den 28 september 2022