Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Utbildningar

Hos oss på Komvux kan du kombinera grundläggande- och gymnasiekurser.
Du väljer (och kan kombinera) om du vill läsa dag-, halvdistans- eller distanskurser.
Tänk på att om du vill läsa med fullt studiestöd måste du läsa kurser så att de motsvarar heltidsstudier!

Utbildning i svenska för invandrare, SFI

Komvux som anpassad utbildning

Grundläggande kurser

Gymnasiala kurser

Yrkesutbildningar

Sidan senast granskad den 27 februari 2023