Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Svenska 1

Svenskämnets kärna är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan vi uttrycka personlighet, och med hjälp av skönlitteratur; texter av olika slag och olika typer av medier lär vi känna vår omvärld, våra medmänniskor och oss själv.

Kurskod: SVESVE01
Poäng: 100
Studieform: Dag

Sidan senast granskad den 25 april 2023