Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Omvårdnad 1

Ämnet omvårdnad har sin grund i praktiskt vård-och omsorgsarbete men också i det vetenskapliga ämnesområdet omvårdnad. Ämnet behandlar omvårdnadsåtgärder ur ett helhetsperspektiv. Bygger på kursen Anatomi och fysiologi 1

Kurskod: OMVOMV01
Poäng: 100
Studieform: Dag

Sidan senast granskad den 11 oktober 2022