Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Modersmål

Sverige utvecklas mer och mer till ett mångkulturellt land. Fler och fler människor pratar ett annat språk än svenska i sin vardag. Ungefär 550 av Västerviks elever i grundskolan undervisas i något av de 20 olika språk som modersmålslärarna representerar.

De som har rätt till modersmålsundervisning får sin undervisning här på skolan. För att ha rätt till modersmålsundervisning skall eleven använda språket i dagligt tal hemma och kunna språket väl. Att tillhöra något av minoritetsspråken eller vara adoptivbarn från annat språkområde ger också rätt till hemspråk.

Modersmålsverksamhet består av tre delar:

  1. Modersmålsstödet: I förskolan lyssnar barnen främst till sagor, spelar spel och leker lekar på sitt modersmål. Tillsammans med modersmålsläraren får det lilla barnet höra och tala sitt modersmål.
  2. Undervisningen: Barn och ungdomar utvecklar sitt språk genom att läsa, skriva och lära sig mer om den egna kulturen.
  3. Studiehandledning: Barn och ungdomar som nyligen kommit till Sverige och inte kan svenska tillräckligt för att följa undervisningen på svenska i olika skolämnen kan få undervisningen förklarad på sitt modersmål.
Sidan senast granskad den 12 augusti 2022