Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Miljöskydd, kontaktsida

Miljöskyddsinspektör

Susanne Martinsson
0490-25 48 15
susanne.martinsson@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Lars Holgersson
0490-25 48 25
lars.holgersson@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Annika Söderholm
0490-25 48 34
annika.soderholm@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Hanna Holmberg (Föräldraledig)
0490-25 48 42
hanna.holmberg@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Christopher Adamsson
0490-25 48 21
christopher.adamsson@vastervik.seAnsvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

I våra hem har vi många kemiska produkter. Det är svårt att veta hur de påverkar människor och miljö. Inte ens forskarna vet vilken effekt blandningen av olika kemikalier har på oss. En del arter och individer är dessutom känsligare än andra.

Genom att tänka efter redan när du köper en vara kan du minska gifterna i miljön.

På Kemikalieinspektionens hemsida kan du läsa mer.

Kläder och textilier

I både produktionen av råvarorna till och framställningen av textilier används många kemikalier som på produktionsplatsen påverkar omgivningen men även du som användare påverkas. Du kan bidra till bättre förhållande både hemma och i produktionsländerna. Välj material med liten miljöpåverkan. Köp material av bra kvalité som håller länge. Välj textiler som producerats utan giftiga ämnen i färgning och annan beredning.

I avloppsvattnet

När du tvättar dina kläder sköljs gifterna i kläderna ut och hamnar i avloppsvattnet.
De rengöringskemikalier som du använder hamnar också i avloppet.
Om du äter mat som innehåller rester av bekämpningsmedel kommer en del av gifterna att hamna i avloppet. Resten binds i din kropp för kortare eller längre tid.
De läkemedel som du äter hamnar också i avloppsvattnet.
I våra reningsverk kommer en del gifter att försvinna men det mesta hamnar i slammet eller följer med det renade vattnet ut. I reningsverken samlas allas bidrag av kemikalier.

I avfallet

Lämna dina kemikalier som farligt avfall på återvinningsgården eller på återvinningscentralen. Det hör inte hemma i de vanliga soporna.

Bekämpningsmedel i trädgården

Det är lätt att tro att den lilla mängd som du använder i din trädgård inte spelar någon roll. Kom då ihåg att många som använder lite också blir en stor mängd. Fundera innan du använder bekämpningsmedel om det finns miljövänliga alternativ. De gifter som används blir ofta kvar länge i miljön och påverkar kommande generationer. 

Sidan senast granskad den 21 september 2021
Innehållsansvarig: Susanne Martinsson

Miljöskydd, kontaktsida

Miljöskyddsinspektör

Susanne Martinsson
0490-25 48 15
susanne.martinsson@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Lars Holgersson
0490-25 48 25
lars.holgersson@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Annika Söderholm
0490-25 48 34
annika.soderholm@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Hanna Holmberg (Föräldraledig)
0490-25 48 42
hanna.holmberg@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Christopher Adamsson
0490-25 48 21
christopher.adamsson@vastervik.seAnsvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun