Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Bilen

Tvätta din bil utan att smutsa ner miljön! Använd miljömärkta produkter och tvätta i en biltvätt eller gör-det-själv-hall.

Om du tvättar bilen på garageuppfarten eller på gatan rinner tvättvattnet ner i dagvattenbrunnen. Därefter rinner det vidare ut i närmaste vattendrag. Tvättvattnet från bilen innehåller många föroreningar som olja, metaller, kemikalier från bilvårdsmedel med mera. Föroreningarna är skadliga för både människor, miljö och vattenlevande djur. Tvätta istället bilen i en anläggning där oljan avskiljs och övriga föroreningar renas.

Använd bara miljömärkta produkter när du ska tvätta bilen så blir påverkan på miljön mindre.

Västerviks kommun har regler för tvätt av motorfordon. Reglerna finns i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.

Att bara spola av bilen med vatten (utan rengöringsmedel) går bra om du gör det på en gräsmatta eller grusplan där vattnet inte kan rinna direkt ut i ett dike, en sjö eller ett vattendrag.

Sidan senast granskad den 14 december 2022